FVU center

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er en af de mest anvendte varmeformer i Danmark. Faktisk så har 62% af danske hjem fjernvarme i hjemmet.

Prisen for varmeformen fjernvarme er omkring 35.000 kr. For en ganske almindelig dansk familie i en hustand på omkring 140 kvm, så skal man regne med en gennemsnitspris på 15000kr.

Fjernvarme er ikke den bedste varmekilde for miljøet. Hvordan kan det være, at det ikke er det? Jo, det er det ikke, da der bliver produceret fjernvarme ved hjælp af fossile brændstoffer, biomasse eller affald.

Ved at vælge en varmepumpe, så tilgodeser man helt sikkert miljøet. Det er den bedste løsning, hvis man planlægger at bo i sin bolig i en længere periode, da varmepumpen vil tjene sig selv hjem.

Fjernvarme fungerer sådan, at der løber rør fra din bolig til fjernvarme centeret. Her bliver det varmet op igen.